نمایش فایل(دانلود تحقیق در موردتب مالت)

دانلود تحقیق در موردتب مالت|نمایش فایل|آر کیو|50489290|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود تحقیق در موردتب مالت را مشاهده می نمایید.

نام فایل : تب مالت


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 13


حجم : 5 مگابایتچكيده
هدف از بررسي بروسلوز در اطفال نشان دادن شايع‌ترين علائم باليني و يافتن بهترين روش آزمايشگاهي جهت تشخيص بيماري و بررسي راه‌هاي شايع انتقال و چگونگي پيشگيري از آن و نهايتاً مقايسه روش‌هاي مختلف در مالي و يافتن مؤثرترين راه درمان است.
روش تحقيق يك بررسي گذشته‌نگر مي‌باشد كه بر روي پرونده‌هاي بيماران بستري در بيمارستان بهرامي در طي سالهاي 84-74 انجام شده است.
در بين سالهاي 84-74 تعداد بيماران بستري در بيمارستان بهرامي با تشخيص بروسلوز حدود 24 نفر بوده است.
با توجه به مطالب مندرج شده در پرونده‌ها جنبه‌هاي مختلف بيماري ازجمله شيوع سني- جنسي- نشانه‌ها علائم باليني وسابقه مصرف لبنيات محلي غيرپاستورزيزه تست‌هاي آزمايشگاهي انجام شده تحت بررسي قرار گرفت و مهمترين يافته‌ها به شرح زير است:
بيتشرين شيوع سني در بين بيماران بستري در اين بيمارستان بين 8-7 سال بوده است كوچكترين بيمار 1 سال و بزگترين آنها 14 سال داشت.
از نظر جنسي شيوع بيماري در جنس مذكر بيشتر بوده است حدود 15 نفر (5/62% مذكر) و 9 نفر (5/37%) مؤنت بودند.
سابقه مصرف لبنيات محلي آلوده در 18 نفر از بيماران (75%) مشاهده شده است و 5 نفر از بيماران 8/20% سابقه هدف لبنيات را نمي‌دادند.
از ميان تظاهرات باليني: تب، آترالژي- تعريق شبانه شايع‌ترين علامت و نشانه‌هاي بيماري بودند.
از ميان عوارض بيماري آرتريت- آنمي- لكوپني از شايع‌ترين عوارض در بين اين بيماران بودند. آرتريت مفاصل بزرگ شايع‌تر بوده است.
از نظر تست‌هاي آزمايشگاهي: كشت خون در همه بيماران انجام شده و همه موارد منفي گزارش شده است با توجه به اينكه در بيمارستان كشت را فقط تا سه روز نگهداري مي‌كنند. تست
SAT
رايت در همه بيماران انجام شده و نتيجه مثبت بوده است و فقط در 8 بيمار كمتر از 1:320 گزارش شده كه با مثبت شدن آزمون
2ME
تشخيص در اين گروه مسجل شده است.
تمام بيماران به استفاده از درمان آنتي‌بيوتيكي كوتريماكسازول- ريفامپين- آمينوگليكوزيد درمان شدند و موارد عود بيماري وجود نداشته است.
تب مالت
(Brucellosis)
تعريف:
بروسلوز، بيماي مشترك بين انسان و دام است كه از حيوانات به انسان انتقال مي‌يابد. بروسلاپارازيت حيوانات اهلي و انساني بوده و در بدن ميزبان در درون سلول جاي دارد. فعاليت متابوليكي اين باكتري ضعيف است. بروسلوز انساني يا تب مواج يا تب مالت در ابتدا بصورت باكتري حاد و سپس به شكل مزمن از بيماري درمي‌آيد كه بسياري از بافتها را گرفتار مي‌سازد. بطور معمول بوسيله سقط جنين با باقي ماندن در رسم با اختلال باروري، اوركيت، اپيديديمت در ميزبانهاي اصلي حيواني وتب و لرز و درد مفاصل، سردرد، دردهاي عمومي در انسان مشخص مي‌گردد.
تاريخچه:
عامل بيماري براي اولين بار درسال 1886 توسط «ديويد بروس» پزشك انگليسي از طحال سرباز تلف شده از بيماري در جزيره مالت جدا گرديد و ميكوكوكوس ملي‌تنيس نام گرفت. در سال 1896«برنارد بانك» دامپزشك دانماركي باكتري ديگري را از جنين سقط شده گاو پيدا كرد. در سال 1905 «ژاميت» پزشك اهل مالت با جدا كردن باكتري از شير بز، رابطه بين بيماري انسان را با مصرف شيرخام با اثبات رسانيد. در سال 1914 باكتري مشابهي از جنين سقط شده خوك بوسيله «راكوب تراوم» جدا گرديد. در سال 1918 خانم اوانس ميكروبيولوژيست آمريكايي شباهت كامل بيماري انسان و حيوانات را بررسي نمود. دو سال بعد «ميرشا» به افتخار كشف اوليه بررسي اين باكرتيها را بروسلا نام‌گذاري كرد. در سال 1928 «هودسون» خصوصيات بيوشيمايي و بيولوژيكي سه گونه اصلي «بروسلا ملي تنسيس»- «بروسلا آبورتوس»- «بروسلا سوئيس» را مشخص نمود.
در سالهاي 1956-1957-1968 بترتيب بروسلا اويس ازگوسفند، بروسلا نئوتومه از موش درختي و بروسلا كنيس از سگ جدا گرديد.
در ايران عامل بيماري در سال 1311 شمسي در انيستيتو پاستور بوسيله كشت خون انساني و در سال 1323 در انيستيتو رازي از جنين سقط شده گاو و در سال 1329 در انيستيتو رازي از شير بز و ميش و در سال 1350 از جنين سقط شده خوك جدا گرديد.
اتيولوژي
بروسلوز در انسان مي‌تواند از يك از چهارگونه زير ناشي شود: بروسلامليتنسيس (شايع‌ترين و مهاجم‌ترين علت بروسلوز در سراسر جهان) كه عمدتاً از بز، گوسفند، و شتر كسب مي‌شود، بروسلا آبورتوس كه از گاو سرايت مي‌كند، بروسلا سوئيس كه از خوك منتقل مي‌شود، و بروسلا كنيس كه از سگ انتقال مي‌يابد. اين باسيل كوچك و گرم منفي هوازي، يك انگل اختياي داخل سلولي، بدون اسپور، غيرمتحرك و بدون كپسول است كه باعث عفونت مادام‌العمر درحيوانات مي‌شود.
خصوصيات رشد:
كلني‌هاي بروسلا در محيط كشت غني بعد از 5-2 روز به صورت كوچك به قطر يك ميليمتر محدب، صاف، شفاف ظاهر مي‌گردد. بعضي از انواع بروسلا در محيطي رشد مي‌كنند كه غني از اسيدآمينه‌ها، نمك، گلوكز و ويتامين‌ها باشد. در آزمايشگاه نمونه‌هايي را كه از انسان يا حيوان بدست مي‌آورند در محيط خون‌دار يا آگار كشت مي‌دهند. بروسلا آبورتوس براي رشد خود به 5 تا 10 درصد گاز كربنيك در هوا نياز دارد. در بين كلني‌هاي بروسلا معمولاً انواع صاف- خشن- مخاطي يافت مي‌شود. انواع بيماريزا داراي كلني‌هاي صاف و شفاف بوده كه گاهي به انواع خشن و غيربيماريزا تبديل مي‌گردد تصور شده است كه حساس يا مقاوم بودن خود در برابر بروسلا بوجود يا فقدان عاملي در سرم مربوط است. بدين صورت كه در سرم حيوان حساس گلوبولين و ليپوپروتئين وجود دارد كه تكثير انواع خشن و غيربيماريزا را متوقف ساخته اما رشد و تكثير انواع بيماريزا را تسريع مي‌كند. اين عامل در بدن حيوان مقاوم يافت نشده است و بنابراين امكان جهش سريع و تبديل انواع بيماريزا به غير بيماريزا وجود دارد. در آزمايشگاه وجود اسيد آمينه د-آلانين در محيط كشت مي‌تواند انواع بيماريزا را به غيربيماريزا تبديل نمايد.
ساختمان آنتي‌ژن:
ديواره سلولي بروسلا داراي ساختمان سه لايه شامل: غشاي داخلي يا سيتوپلاسمي- فضاي پري پلاسمي با لايه پتيدوگليكان و غشاي خارجي مي‌باشد. آنتي‌ژنهاي سطحي در ديواره سلولي و آنتي‌ژنهاي دروني در داخل سيتوپلاسم سلول قرار گرفتند در 4 نوع مختلف بروسلا دو آنتي‌ژن ليپوپلي ساكاريدي
...مطالب دیگر:
شركت برق منطقه اي مازندران و گلستانشرکت نوکیاشرکت کارگزاری بیمه صافاتشرايط و تشريفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پيمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوریشرایط عمومی و خصوصی پیماناجرای تأسیسات برقی ساختمانشتاب دهنده هاشبه پتانسيل فوق هموارشبكه‌هاي كامپيوتري 1 جزوه کامل درسیشبكه هاي كامپيوتري فناوري اطلاعات و ارتباطات ICTشبکه‌هاي پتريشبکه‌های عصبی مصنوعیشبکه‏های عصبی برای طبقه‏بندی، یک مرورشبکه اجتماعی فیس بوکشب يلدا، انتظار در تاريكي به اميد روشناييشاه سلطان حسينشادی در اسلامشاخصشاخص های بهداشتی ذیج حیاتیشاخص های اندازه گیری عملکرد بخش هاشاخص ها و آشنایی با تعاریف آنهاشاخص گذاریRDFسيستمهاي اطلاعاتي براي برنامه ريزي شهريسيستمهاي اطلاعات مديريتسيستم عامل شبكه